💚 De wereld

De wereld verandert in rap tempo. Broeikasgassen nemen in een korte tijd toe als nooit te voren. In de afgelopen 250 jaar is de CO2 met 45% gestegen. Methaan met maar liefst 150%! Door de toename van broeikasgassen wordt de atmosferisch laag dikker en dikker. Dit zorgt voor het opwarmen van de aarde.

In de volgende animatie kun je duidelijk zien hoe de temperatuur over de afgelopen eeuw veranderd is. Je ziet per land de afwijking in temperatuur ten opzichte van het lange termijn gemiddelde van 1900 tot 2016. Dit is gebaseerd op GISTEMP data (CC BY 2.0) en de visualisatie is gemaakt door Antti Lipponen (@anttilip) van het Fins Meteorologisch Instituuut